Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către ArTerra Health SRL

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal de către ArTerra Health SRL şi asigurările că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil şi în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Pentru scopurile acestei note de informare ArTerra Health SRL este operator de date cu caracter personal. Puteţi găsi mai jos informaţii cu privire la identitatea şi datele noastre de contact.

De asemenea, tot mai jos puteţi găsi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor din cadrul ArTerra Health SRL.

Noi, cei de la ArTerra Health SRL şi partenerii noştri, luăm foarte în serios respectul faţă de datele Dvs. Conformarea cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi bunele practici în domeniu, precum şi asigurarea unui climat de transparenţă, siguranţă şi încredere pentru pacienţii noştri este o prioritate pentru noi, pentru care angajaţii, colaboratorii, partenerii şi conducerea noastră îşi declară în mod ferm susţinerea.

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să vă acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârşitul acestei note un glosar care explică principalele noţiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare” etc.). Nu ezitaţi să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea. Dorim să fie clar cum folosim datele Dvs. şi modul în care le protejăm.

Conţinutul acestei note este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

Vă mulţumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi modului în care lucrăm cu datele Dvs.

CINE SUNTEM

ArTerra Health SRL este operatorul de servicii medicale private ce oferă soluții terapeutice complete pentru pacienții cu boli cardiovasculare, în cadrul unei echipe multidisciplinare de elită.

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor Dvs., vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor (dpo@arterra.ro). În funcţie de preferinţele Dvs., ne puteţi contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos. Întreaga noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că vă răspundem cât mai rapid şi complet.

DATELE NOASTRE DE CONTACT

Denumire completă: ArTerra Health SRL
Adresă sediu social: Str. Crișan 57A, 300368 Timișoara
Sediu administrativ (adresă corespondenţă): Calea Bogdăneștilor 81, 300402, Timișoara
Număr de telefon: 0733 999980 sau 0722 783772 (disponibil luni – vineri, între orele 8 şi 20)

Adresă de email: office@arterra.ro

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecţia datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor Dvs. cu caracter personal): Cristian Banciu, dpo@arterra.ro

CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra sunt obţinute direct de la Dvs. sau rezultate în urma prestării serviciilor medicale de către ArTerra Health SRL şi includ următoarele categorii:

Date medicale (date cu caracter personal sensibile) cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize şi medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; analize şi alte servicii pe care le accesaţi la ArTerra Health SRL; rezultatele testelor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale; date din dosarul medical din spital, inclusiv date despre istoricul medical al familiei Dvs.; date biometrice; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii Dvs. de familie şi la alte rude.

Detalii personale cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/vârsta; cetăţenie; înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video - acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); cod numeric personal (CNP); restul informaţiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii).

Detalii de contact cum ar fi: adresă de domiciliu/reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.

Detalii de plată cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât Dvs., dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru Dvs.); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.

Detalii profesionale cum ar fi: angajator; poziţie; marca angajat; număr legitimaţie.

Detalii referitoare la asigurări cum ar fi: calitatea de asigurat/neasigurat, asigurator (in cazul asigurarilor private).

Opinii şi viziuni (pot include date sensibile) cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

Date referitoare la interacţiunea cu noi cum ar fi: evidenţe ale interacţiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi.

Date de localizare cum ar fi: locul sau zona în care vă aflaţi sau v-aţi aflat într-un anumit interval de timp (dacă utilizaţi aplicaţiile noastre cu opţiuni de localizare şi aveţi activate aceste opţiuni).

După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizaţi informaţii cu privire la alte persoane - de exemplu, istoricul medical al rudelor Dvs. care suferă de aceeaşi condiţie medicală. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informaţii drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară. Vom respecta însă cu stricteţe obligaţia de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem faţă de Dvs. şi nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligaţia noastră de secret profesional (inclusiv medical) faţă de Dvs.

SURSA DIN CARE PRIMIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Pentru serviciile de medicina muncii, la momentul încheierii contractului cu angajatorul Dvs. sau oricând pe parcursul derulării contractului, acesta ne va transmite următoarele date cu privire la Dvs. care să ne permită identificarea Dvs., şi anume: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); identitate angajator; detalii profesionale; date de contact (telefon si/sau email).

Pentru beneficiarii de abonamente medicale contractate de angajatorul Dvs. primim din partea clientului nostru nume; prenume; CNP; date de contact (telefon si/sau email).

Pentru beneficiarii de asigurari medicale, in functie de contractul dintre noi și asiguratorul Dvs. primim din partea acestuia: nume; prenume; CNP; date de contact (telefon si/sau email).

Cele mai multe informatii le avem însă de la Dvs. atunci cand semnati un contract de prestari servicii sau cand apelaţi la clinica ArTerra Health SRL. Incercam în mod constant să păstrăm datele Dvs. cat mai corect si la zi. Pentru aceasta desfasuram in mod continuu o campanie de strângere și actualizare a datelor Dvs.

TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRAM DATELE DVS

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal, altele decât datele sensibile, pentru a putea încheia un contract cu Dvs., la cererea Dvs. sau pentru a executa un contract încheiat cu Dvs. (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre).

În ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele Dvs. pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific. Putem prelucra datele Dvs. pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

De asemenea, sunt cazuri în care prelucrăm datele Dvs. în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu cazul în care vă comunicăm informatii necesare pentru protejarea starii Dvs. de sănătate sau pentru a facilita accesarea serviciilor noastre medicale.

Având în vedere specificul activităţii noastre (prestare de servicii medicale), este normal să colectăm sau să prelucrăm si datele Dvs. sensibile cu caracter personal. Vom realiza aceste prelucrări pe baza următoarelor temeiuri juridice:

Atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de evaluarea capacităţii de muncă a Dvs. (pentru angajare), de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi a serviciilor de sănătate şi asistenţă socială.

Putem prelucra datele Dvs. şi în situaţii de urgenţă medicală sau alte situaţii în care vă aflaţi în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimţi la prelucrare, putem prelucra datele sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale Dvs. sau ale unei alte persoane fizice. În cazuri urgente, poate fi necesar să prelucrăm datele Dvs. medicale din motive de interes public, de exemplu: protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii, asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a României.

În situaţia în care între Dvs. şi noi apar diferende pe care nu le putem soluţiona împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu rezultatele analizelor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanţă.

SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PRESONAL REFERITOARE LA DVS.

Prestarea serviciilor medicale : înregistrarea serviciilor medicale prestate; comunicarea cu Dvs. cu privire servicii ArTerra Health SRL; activarea sau particularizarea abonamentelor Dvs. la serviciile noastre; programări; identificarea Dvs. şi a serviciilor prestate; informarea Dvs. cu privire la rezultatele serviciilor prestate sau implementarea ori schimbarea procedurilor operaţionale sau a sistemelor ArTerra Health SRL, care au un impact asupra modalităţii de desfăşurare a activităţii medicale.

Comunicări de marketing : comunicarea către Dvs. prin orice mijloace (email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (sms-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană), de noutăţi privind serviciile medicale disponibile in ArTerra Health SRL, abonare la newsletter sau furnizarea alte informaţii care v-ar putea interesa.

Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii : gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem.

Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale : îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor şi a altor obligaţii pe care legislaţia ni le impune.

Gestiunea financiară : eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către Dvs.; primirea plăţilor de la Dvs., inclusiv înregistrarea plăţilor efectuate de altă persoană în numele Dvs.; recuperarea debitelor de la Dvs. (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe - detalii mai jos, la secţiunea referitoare la transmiterea datelor cu privire la Dvs.); restituirea unor sume de bani către Dvs.; transmiterea de notificări; trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte financiare/operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/cu privire la contracte

Soluţionarea disputelor : formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute.

Sondaje : realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către Dvs. cu scopul de a obţine opinia Dvs. cu privire la serviciile noastre.

Îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor : identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătăţirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor Dvs.

Supravegherea locaţiei ArTerra Health SRL cu ajutorul sistemelor CCTV montate pentru supravegherea spaţiilor, conform dispoziţiilor legale.

CUI VOM DIVULGA DATELE DVS.

Ca regulă, nu divulgăm datele Dvs. către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situaţii, este însă posibil să divulgăm datele Dvs. către alte persoane fizice sau juridice. Din păcate nu este posibil să vă oferim la acest moment informaţii precise cu privire la identitatea exactă a tuturor destinatarilor posibili ai datelor Dvs, deoarece nu i-am stabilit în prealabil pentru fiecare pacient în parte. Încercăm însă să fim cât de transparenţi şi specifici cu putinţă, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

Angajatorul Dvs. - în legătură cu evaluarea capacităţii Dvs. de muncă pentru scopuri legate de medicina muncii, dar numai în limita informațiilor stabilite prin dispozitiile legale, fiind excluse informatiile cu privire rezultatul investigatiilor medicale realizate.

Alte companii - pentru motive legitime legate de activitatea noastră (inclusiv serviciile medicale pe care le prestăm şi operarea site-ului nostru), potrivit legislaţiei aplicabile.

Autorităţi publice din orice domeniu din România sau din străinătate (în special autorităţi publice în domeniul sănătăţii din România: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii şi altele), la cererea acestora sau din iniţiativa noastră, în acord cu legislaţia aplicabilă.

Asigurători din România sau din alte state - în legătură cu serviciile de care aţi beneficiat în clinicile noastre.

Contabili, auditori, avocaţi şi alţi consultanţi profesionali externi ai noştri, din România sau din străinătate - aceştia vor fi obligaţi de lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor Dvs.

Persoane fizice sau juridice care acţionează ca persoane împuternicite pentru ArTerra Health SRL în diverse domenii (de exemplu servicii de plată, servicii de recuperarea de creanţe servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe care îi vom obliga însă să respecte cerinţele legislaţiei care vă protejează drepturile, în timp ce aceştia prestează anumite servicii pentru noi.

Orice persoană, agenţie sau instanţă relevantă din România sau din alt stat în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al ArTerra Health SRL în instanţă.

Orice achizitori sau posibili achizitiori relevanţi din sectorul medical sau din alte sectoare, din România sau din alt stat - în situaţia în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părţile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre) - aceştia vor fi limitați de o obligaţie de confidenţialitate.

Partenerii noştri cu care ne aflăm în relaţii contractuale - furnizori de servicii de marketing, asigurători.

Medicii colaboratori si alti furnizori de servicii medicale : fiecare dintre aceştia fiind obligaţi prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor Dvs.

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal , ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care îşi asumă, printre alte obligaţii pe care legislaţia protecţiei datelor cu caracter personal le prevede, obligaţiile de a (1) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucţiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil şi de a (2) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidenţialităţii şi asigurarea securităţii datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi şi persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puţin toate celelalte obligaţii pe care le prevede legislaţia aplicabilă cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

CUI ŞI ÎN CE CONDIŢII VOM TRANSFERA DATELE DVS. CATRE O ȚARĂ TERŢĂ SAU ORGANIZAŢIE INTERNAŢIONALĂ

În acest moment nu transferăm şi nu intenţionăm să transferăm datele Dvs. cu caracter personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. Dacă va fi necesar să transferăm datele Dvs. către vreuna dintre destinaţiile de mai sus, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta. Pentru cazuri expres stabilite, in vederea efectuării unor analize specializate, la solicitarea expresă a pacientilor noștri, transmitem date cu caracter personal către centre medicale din afara României.

CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DVS.

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsa între 6 luni și 100 ani în cazul documentelor medicale. Pentru stocarea datelor în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate in arhivarea electronica.

SECURITATEA DATELOR DVS.

Lucrăm şi ne asigurãm pentru a proteja clienţii noştri, alte persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm. În special, am implementat următoarele măsuri tehnice şi organizatorice de asigurare a securităţii datelor cu caracter personal:

Politici dedicate . Adoptăm şi ne revizuim practicile şi politicile de prelucrare a datelor clienţilor noştri şi ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice şi electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat şi alte posibile ameninţări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.

Minimizarea datelor . Ne-am asigurat că datele Dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate şi relevante pentru scopurile declarate în această notă.

Restrângerea accesului la date . Restrângem cu stricteţe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajaţii, colaboratorii şi alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii şi persoane fizice sunt supuse unor obligaţii stricte de confidenţialitate şi nu vom ezita să îi tragem la răspundere şi să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecţia datelor Dvs. şi ale altor persoane cu maximă seriozitate.

Măsuri tehnice specifice . Am achiziţionat şi utilizăm tehnologii care să asigure clienţii noştri şi alte persoane că securitatea datelor lor este protejată. De exemplu, atunci când accesaţi rezultatele analizelor dumneavoastră online, prin modulul de vizualizare al rezulatelor analizelor, va trebui să vă autentificaţi folosind codul web şi codul de probă. Pentru a vă proteja securitatea datelor, vă recomandăm să nu folosiţi staţii de lucru publice (nesecurizate) sau staţii cu acces multiplu si de asemenea sa nu înmânați altor persoane documentul în format hartie pe care sunt inscrise codul web şi codul de probă.

Back-up-uri şi audituri de securitate . Lucrăm din greu pentru a proteja sistemele noastre de acces sau modificarea neautorizată sau accidentală ale datelor Dvs. şi de alte posibile ameninţări la adresa securităţii acestora. Din acest motiv, după ce ştergeţi informaţii din conturile dumneavoastră, este posibil să nu ştergem imediat copiile pe care le-am creat sau back-up-urile pe care le-am realizat. Realizăm arhive (back-up-uri) zilnice, pe care le păstrăm securizat pentru minimum şase (6) luni. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor Dvs. sunt securizate şi actualizate pentru a proteja datele. De asemenea, desfăşurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienţilor noştri şi ale altor persoane.

Asigurarea exactităţii datelor dumneavoastră . Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Instruirea personalului . Ne instruim şi testăm constant angajaţii şi colaboratorii cu privire la legislaţia şi cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor . Acolo unde este posibil şi adecvat activităţii noastre, anonimizăm/pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Controlul furnizorilor noştri de servicii . Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori - operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.

Deşi luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor Dvs., ArTerra Health SRL nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit şi puţin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor şi informarea persoanelor vizate.

CARE SUNT DREPTURILE DVS. ŞI CUM LE PUTEŢI EXERCITA

Pe scurt, drepturile Dvs. sunt următoarele:

Dreptul de acces la date . Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor . Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor . Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a obiecta . Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor Dvs. de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor . Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor Dvs. pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimţământului . În situaţiile în care vă prelucrăm datele, în temeiul consimţământului Dvs., aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteţi face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor Dvs. pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere . Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor Dvs. de către noi sau în numele nostru.

CUM VĂ PUTEŢI EXERCITA DREPTURILE

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimţământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact de mai sus.

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor Dvs. şi să facilităm exercitarea drepturilor Dvs.

De asemenea, puteţi exercita oricare intre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimţământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) prin completarea formularului disponibil pe website-ul nostru, la adresa www.arterra.ro/feedback.html. Totodată, în recepţia clinicii noastre sunt disponibile şi formulare imprimate pe care le puteţi completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAŢI DATELE

Nu aveţi o obligaţie de a ne furniza datele Dvs. cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiţi datele menţionate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitaţi.

INEXISTENŢA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele Dvs. include faptul că le acordăm atenţia umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veţi face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor (inclusiv crearea de profiluri), care să producă efecte juridice cu privire la Dvs. sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă

CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

Această notă de informare se aplică în legătură cu serviciile pe care vi le prestăm şi produsele pe care le achiziţionaţi de la noi (inclusiv în cazul medicinei muncii sau a abonamentelor medicale oferite de angajator, când clientul nostru este angajatorul dumneavoastră; prin semnarea acestei note de informare sunteţi de acord să beneficiaţi de serviciile medicale oferite de ArTerra Health SRL în baza contractului cu angajatorul dumneavoastră). Această notă nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele prestate de parteneri ArTerra Health SRL, postate pe website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod.

MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această notă din când în când. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans şi nu vom reduce drepturile pe care le aveţi cu privire la datele personale, prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note.

Vom posta această notă de informare şi pe website-ul nostru, la link-ul următor: www.arterra.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.html. De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă pe website-ul nostru, pentru ca Dvs. să le puteţi consulta oricând.

CE SEMNIFICA TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal : o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/date sensibile): datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viaţa sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Colaboratori : personal medical care a încheiat un contract de colaborare cu noi şi care prestează servicii medicale pacienţilor noştri.

Date cu caracter personal : orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identităţii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noţiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele şi prenumele; adresa de domiciliu sau de reşedinţă; adresa de email; numărul de telefon; CNP; diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocaţie. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.

Operator : persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relaţia cu Dvs., noi suntem operatorul, iar Dvs. sunteţi persoana vizată.

Persoană împuternicită : orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

Persoană vizată : persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparţin”) anumite date cu caracter personal. În relaţia cu noi (operatorul), Dvs. sunteţi persoana vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal : orice operaţiune/set de operaţiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal.

Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.

Stat terţ: un stat din afara Uniunii Europene şi a Spaţiului Economic European.